Finna.nu

Din integritet hos finna.nu

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder finna.nu. På den här sidan beskriver vi bland annat hur vi behandlar personuppgifter, användaruppgifter och cookies.

För att kunna erbjuda dig en så bra tjänst och service som möjligt behöver vi spara olika uppgifter om dig. Vårt fokus är alltid att skydda våra användares och kunders integritet. Viss information slängs direkt, annan sparas olika lång tid, beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen säger, men vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi behöver.

Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om dig som kund.

Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt gällande lagstiftning. Den 25 maj, 2018, börjar EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) att tillämpas. Fram till dess regleras hanteringen i Personuppgiftslagen, PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras. När du ingår ett avtal med oss så godkänner du också våra allmänna villkor, där vi rent juridiskt beskriver vad det innebär.


Var hämtar finna.nu dina publicerade uppgifter från?

Statens personadressregister (SPAR) och Telefonoperatörer.


Yttrandefrihetsgrundlagen och utgivningsbevis

Den publicering som finna.nu gör av abonnentupplysningsuppgifter, som utgör själva grunden i tjänsten, är undantagen reglerna i GDPR. Publiceringen omfattas även i fortsättningen av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen genom vårt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller om den anses inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Datainspektionen har mer information om utgivingsbevis här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/utgivningsbevis/


Uppgifter som vi sparar när du köper en tjänst/produkt

Personuppgifter

Exempel på personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress (den identitet som din utrustning får när du kopplar upp dig mot internet). Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig vid eventuella reklamationer mm.


Uppgifter som vi sparar när du använder finna.nu

Användaruppgifter och positioneringsdata

Användaruppgifter och positioneringsdata är information om med vilken webbläsare eller unika användar-id (enheten på vilken någon av våra appar finns) samt när och varifrån du ansluter dig till finna.nu. Uppgifterna använder vi för att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt och för att identifiera och avhjälpa fel. Alla uppgifter som vi sparar om våra användare och kunder, hanteras strikt enligt de lagar och bestämmelser som gäller.


Kontakt med kundtjänst

När du kontaktar vår kundtjänst sparas ditt ärende. Det här gör vi för att ge så bra service som möjligt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.


Vem lämnar finna.nu ut dina uppgifter till?

I samband med köp av finna.nu:s produkter/tjänster sparas personuppgifter om dig som beställare hos våra samarbetspartner och leverantörer i syfte att kunna ta betalt och hantera reklamationer. Utöver det lämnas uppgifter endast ut i samband med brottsutredningar då vi är skyldiga att lämna ut de uppgifter vi sparar till brottsbekämpande myndigheter.


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.


Vad är cookies?

På finna.nu används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av hitta.se via cookies. En cookie kan inte starta program.


Olika typer av cookies

finna.nu använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda t.ex. genom att endast de senaste uppdateringarna behöver hämtas.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Den sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.


Syften med cookie-användningen

- Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsterna.

- Beräkna och rapportera användarantal och trafik.

- Minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper.

- Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.


Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte finna.nu:s många tjänster kunna utnyttjas till fullo.


Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.


Ansvar och rättigheter

Personuppgiftsansvarig

Welcome Online AB, org.nr 556775-4196, ansvarar för de personuppgifter som behandlas under namnet hitta.se. Ev. felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till finna.nu:s kundtjänst, kundtjanst@finna.nu, som ansvarar för att dessa blir rättade.


Registerutdrag

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla kopia av giltig ID-handling. Begäran sänds till:

Welcome Online AB
Box 5243
402 24 GÖTEBORG

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till finna.nu.